نوجوانان

مارس 20, 2021
سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال در چاقی نوجوانی

سرطان کولورکتال در چاقی نوجوانی مردانی‌که اواخر دوره‌ی نوجوانی اضافه‌وزن دارند یا چاق هستند، احتمال ابتلا به سرطان کولورکتال در آنها در میانسالی بیش‌از دو برابر […]
مارس 22, 2021
بیش فعالی ADHD

بیش فعالی ADHD در دوران بزرگسالی

بیش فعالی ADHD در دوران بزرگسالی بیش فعالی ADHD در جوانانی باعث اختلال کم توجهی می‌باشند، در دوران نوجوانی و در مقایسه با همسالان خود دارای […]