آنتی بیوتیک برای پیشگیری ‌از عفونت محل جراحی و رایج ترین عوارض پس ‌از جراحی

کرونا ویروس
کرونا ویروس و جهش های ژنتیکی کووید 19 
مارس 22, 2021

آنتی بیوتیک برای پیشگیری ‌از عفونت محل جراحی و رایج ترین عوارض پس ‌از جراحی

آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک برای پیشگیری ‌از عفونت محل جراحی

آنتی بیوتیک ، یکی ‌از متخصصان اظهار‌ می‌دارد: « افزایش آگاهی در مورد شیوع و تأثیر عفونت محل جراحی و ابتکارهای گوناگون برای پیشگیری از وقوع آن، با موفقیت کمی همراه بوده است.

طبق یافته‌های تحقیق ما به نظر می‌رسد که تیک‌زدن مربع‌های چک لسیت مربوط به تجویز این دارو  درحین جراحی کافی نیست و باید از رویکردی چند تخصصی (Multidisciplinary) برای اطمینان از تناسب آنتی بیوتیک تجویزی پیروی‌نمود».

برای آشنایی بیشتر به سایت کلینیک یک مراجعه کنید.

برای پیشگیری از عفونت محل جراحی با چک لیست

مطابق با گزارش ها، به‌رغم افزایش آگاهی و ابتکارهای گوناگون سازمان های ملی نظارتی مراقبت های بهداشتی، عفونت محل جراحی از رایج ترین عوارض پس از جراحی است که منجر به افزایش زمان بستری در بیمارستان، افزایش هزینه و میزان مرگ‌ومیر می‌شود. از آنجایی که ۴۰ الی۶۰  درصد از این عفونت‌ها قابل پیشگیری می‌باشند، باید مداخلاتی را درنظر گرفت تا از وقوع آن به طور کامل پیشگیری نمود.

برای مؤثر بودن پروفیلاکسی باید نوع چرک خشک کن ، دوز مصرفی و زمان‌بندی آن مناسب بوده و تجویز دوز اضافی(Redosing) آن، بسته به متابولیسم مغزی دارو می‌باشد.

محققان به منظور بررسی اینکه تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی پیش ‌از جراحی مطابق با دستورات خط‌مشی است، جدول بازبینی گذشته نگری را برای بیمارانی که در دورهٔ ۲ساله در چند مرکز پزشکی دچار عفونت محل جراحی شده بودند ایجاد نمودند.

داده‌های جمع آوری شده شامل موارد زیر است:

• برای بیمار آنتی بیوتیک مناسبی استفاده‌ شد.

• دوز صحیح استفاده شد.

حتما بخوانید   کرونا ویروس و جهش های ژنتیکی کووید 19 

• این دارو درعرض یک ساعت پس از ایجاد برش جراحی استفاده‌ شد.

• در صورت ضرورت دوز اضافی آنتی بیوتیک تجویزشد.
• بیمار پیش ‌از عمل این دارو را دریافت کرده و در اتاق عمل نیاز به استفاده از آن نداشت.

تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی

بنابر گزارش‌ها در نشست سالانهٔ ۲۰۱۷ انجمن بین المللی تحقیقات بیهوشی، محققان جمعاً ۲۸۳ عفونت محل جراحی را در یک دورهٔ ۲ ساله تشخیص دادند. ۵۵تَن از این بیماران (۱۹درصد) پیش ‌از عمل آنتی بیوتیک دریافت نموده و ۲۲۸تَن باقیمانده آنتی بیوتیک پروفیلاکسی را در اتاق عمل دریافت کرده بودند.

تنها در ۸۰ درصد از بیمارانی که نیازمند پروفیلاکسی بودند، آنتی بیوتیک مناسب مصرف ‌شد. دوز مناسب تنها برای ۴۵ درصد از بیماران استفاده‌ شده و علت رایج آن، دوز پایین بوده است. مدت زمان استفاده از مطابق ‌با دستورالعمل (یک ساعت پیش ‌از برش) در ۸۹درصد از بیماران رعایت شده‌است.

در برخی از درمانگاه ها و کلینیک ها چک لیستی وجود دارد که باید آن را تکمیل نمود؛ اگر چرک خشک کن یک ساعت پیش ‌از برش پوست تجویز نشود باید گزارش گردد.

از ۷۶ بیماری که معیار دوز اضافی آنتی بیوتیک در مورد آنها رعایت شده بود، دوز اضافی تنها در ۹درصد از آنها به‌طور صحیح تجویزشده‌بود. به‌طورکلی از ۲۲۸مورد دارندة شرایط، دستورالعمل‌های توصیه‌شده تنها در ۵۴ تَن (۲۰درصد) از آنها رعایت شده‌بود.

اگرچه تجویز آنتی بیوتیکها را اجرا می‌کنیم؛ اما تجویز دوز اضافی رعایت نمی‌شود. پیروی ۹‌درصدی از تجویز دوز اضافی این نوع چرک خشک کن کافی نیست. نادیده گرفتن تأثیر دارویی (Pharmacokinetics) برای آنتی بیوتیک‌هایی که غالباً مورد استفاده قرار می‌گیرند قطعاً تأثیر آنها را کاهش میدهد.

حتما بخوانید   کرونا ویروس و جهش های ژنتیکی کووید 19 

« سفازولین یک آنتی بیوتیک بتالاکتام و با اثر کشندگی وابـستـه به زمان (Time-dependent killing) است و کسری از زمان که غلظت دارو از حداقل غلظت بازدارنده فراتر می‌رود، تعیین ‌کنندهٔ اصلی اثربخشی آن می‌باشد .

اگر دوز پایینی از آن را برای شروع تجویز نمایید و دوز اضافی نیز به‌طور مناسب تجویزنگردد، در اصل کاری انجام نداده‌اید، فقط داروی بلاسبو تجویز نموده‌اید».

«چندین پژوهش و مقاله، چگونگی نقش متخصصان بیهوشی در پیشگیری از عفونت محل جراحی را موردبحث قرار دادند؛ با این نتیجه که بهترین کار این است که وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهیم».

«پس از نتیجه گیری از این پژوهش، دستورالعمل‌ها به دیوار اتاق های جراحی چسبانده شده و چک لیست‌های ایمنی در تایم اوت جراحی چند تخصصی، پیش ‌از برش تکمیل گردید؛ اما در مورد تجویز دوز اضافی (Redosing) آموزش بیشتری موردنیاز می‌باشد».

« در سیستم ما هرسال باید ۳معیار کیفی را برای بهبود بخشیدن تعیین‌نماییم و در صورت دستیابی به‌هر۳، سیستم برای هرکدام ۱۰۰۰۰دلار فوق‌العاده پرداخت می‌کند. ما این کار را برای تجویز آنتی بیوتیک انجام دادیم و زمانی که به ۹۵درصد تبعیت از آن دست یافتیم، معیار دیگری را انتخاب می نماییم».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *