دارو

مارس 22, 2021
کرونا ویروس

کرونا ویروس و جهش های ژنتیکی کووید 19 

کرونا ویروس و جهش های ژنتیکی کووید 19 کرونا ویروس امروزی همان ویروسی نیست که سال گذشته از چین، تمامی جهان را در بر گرفت. این […]
مارس 23, 2021
آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک برای پیشگیری ‌از عفونت محل جراحی و رایج ترین عوارض پس ‌از جراحی

آنتی بیوتیک برای پیشگیری ‌از عفونت محل جراحی آنتی بیوتیک ، یکی ‌از متخصصان اظهار‌ می‌دارد: « افزایش آگاهی در مورد شیوع و تأثیر عفونت محل […]