روسیه

مارس 22, 2021
بازار دارویی روسیه

بازار دارویی روسیه جذاب برای کشورهای عضو ICH

بازار دارویی روسیه جذاب برای کشورهای عضو ICH بازار دارویی روسیه انتظار‌می‌رود قوانین ثبت دارو در کشورهای‌عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا‌(EAEU) آزمایش‌های دارویی و زیست‌سازگاری(Bioequivalence) درسال۲۰۱۸ به‌اجرا […]