کاهش وزن

مارس 20, 2021
سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال در چاقی نوجوانی

سرطان کولورکتال در چاقی نوجوانی مردانی‌که اواخر دوره‌ی نوجوانی اضافه‌وزن دارند یا چاق هستند، احتمال ابتلا به سرطان کولورکتال در آنها در میانسالی بیش‌از دو برابر […]